Върни се горе

                   Уважаеми потребители на Търговския регистър,

            Информираме Ви, че информационната система на търговския регистър няма да е достъпна на 09.10.2014 г. в интервала от 19:00 часа до 03:00 часа на 10.10.2014 г., поради необходимост от обновяването и във връзка с изпълнение на договор за „Усъвършенстване и надграждане на информационната система на търговския регистър и адаптиране към изискванията на българското законодателство“ изпълняван  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК с предмет  „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.

          Извиняваме се за причиненото неудобство.

Сподели