Върни се горе

Уважаеми потребители,

Информираме Ви, че „ИБГ.БГ” АД взе решение за прекратяване едностранно дейността си в областта на платежните услуги и договорните отношения с Агенция по вписванията, считано от дата 30.11.2013 г.

Агенция по вписванията провежда срещи с алтернативен оператор за подпомагане на потребителите, които ползват услугите на регистрите, администрирани от Агенция по вписванията.

Решение ще бъде взето преди изтичане на 30.11.2013 г., за което ще бъдат уведомени всички потребители.

Сподели