Върни се горе

От м. януари 2015 г., за да бъдат максимално защитени интересите на търговците и гражданите, Агенция по вписванията въведе безплатно „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и безплатно „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”. Напомняме на нашите потребители, че услугите са безплатни за представляващият търговеца, вписан в Търговския регистър и собственика на имота за Имотния регистър.

След въвеждането на тази услуга от Агенция по вписванията, броят на заявилите желание за периода от 5.01.2015 г. до 24.02.2015 г. е нараснал двойно – от 4000 на 8000 абоната за „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“. За услугата

„SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)” абонатите към 24.02.2015 г. от 3500 са се увеличили на 7000.

Изпратихме e-mail до 75 000 търговци, подали своите електронни адреси в Агенцията, с които напомняме за предимствата и сигурността, която осигурява SMS известяването.

Сподели