Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-294/08.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  е анулирана регистрацията на повторно вписан в регистър Булстат субект: МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ДОГАДКИНА – СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЕИК 176665578.

Обявява се за невалидна карта за идентификация: 1898344 от 08.04.2014 г.

Сподели