Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че Служба по вписванията – Имотен регистър, гр. Стара Загора е на нов адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 108 – партерен етаж. На същия адрес се помещават Службите по регистрация – Търговски регистър и Регистър Булстат.
Работното време на Служба по вписванията – Стара Загора е от 8,30 ч. до 17,00 ч., с граждани – от 10,00 ч. до 15,00 часа.

Телефони за контакт: входящ регистър – тел.: 042/693 603; тел.: 042/693 604.

Сподели