Върни се горе

Уведомяваме Ви, че в интервала от 00:00 часа до 06.00 часа през нощта на 27.03.2014 г. срещу 28.03.2014 г., операторът осигуряващ комуникационната свързаност на Агенция по вписванията ще обновява комуникационните си системи и могат да бъдат наблюдавани частични прекъсвания в комуникационната свързаност на службите по вписвания и регистрация.

Сподели