Върни се горе

Агенция по вписванията предоставя услуга: „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“ като превенция срещу нерегламентирани действия. Подробна информация за услугата може да се намери на следния адрес.

В срок до три работни дни от постъпване на заявлението в Търговския регистър всяко заинтересовано лице може да поиска от компетентния окръжен съд по седалище на търговеца спиране на регистърното производство при наличие на съответните правни основания.

Сподели