Върни се горе

Уведомяваме потребителите на регистрите, администрирани от Агенция по вписванията, че всеки опит да се изисква заплащане на определена сума, чрез наложен платеж, за получаване на нов пакет документи от името на Агенция по вписванията за актуализация на данни в Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър Булстат и Регистър на имуществените отношение на съпрузите, е неверен и е злоупотреба.

Сподели