Списък на лицата, подали заявления получили отказ за пререгистрация

Списък на лицата, подали заявления в срока по § 4, ал. 1, но получили отказ за пререгистрация (Списък № 3)

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014