Съгласно §5 ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър e изготвен списък на всички еднолични търговци

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че съгласно §5 ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър e изготвен списък на всички еднолични търговци, които са служебно заличени в сила от 01.01.2012 г, за които не е поискана пререгистрация в срока по §4, ал. 1 от ЗТР. Списъците са качени на интернет страницата на агенцията в секция Статистика Търговски регистър.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014