Преустановяване достъпа до регистрите на 15.01.2014г.

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че достъпът до регистрите ще бъде преустановен за времето от 18,00 ч. до 19,00 ч. на 15.01.2014 г. Ще бъде извършено увеличаване на скоростта на връзката за потребителите към външното приложение на Търговския регистър.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014