Покана до всички заинтересовани банкови институции

      Поради допусната техническа грешка в публикуваната покана до всички заинтересовани банкови институции да предоставят оферта за банково обслужване на Агенция по вписванията за срок от 2 (години), отново публикуваме поканата и удължаваме срока за подаване на оферти - до 03.07.2014 г. включително.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 26 Юни 2014