Необходими промени по локалните настойки на Java на всеки потребител, използващ версия 7.51

Поради взети допълнителни мерки за сигурност след инсталиране (обновяване) на нова версия Java7.51 има затруднения при използването на електронен подпис в Търговския регистър. За да се отстрани проблема е необходимо да се направят промени по локалните настройки на Java на всеки потребител, използващ версия 7.51.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 20 Юни 2014