Международни сертификати

От 14.12.2015 г. Агенция по вписванията е сертифицирана по международни стандарти за качество  EN ISO 9001:2008 и за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013.

 Сертификати

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 30 Декември 2015