Инвентаризация на Службите по вписвания и Службите по регистрация

На основание Заповед № РД-01-471 от 23.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация на Службите по вписвания и Службите по регистрация, както следва:

За службите по вписванията: 04.01.2016 г. – 29.01.2016 г.

По време на инвентаризацията архивите, гишета „Справки” и гишета „Удостоверения” към службите по вписвания ще работят с граждани и ще предоставят услуги, както следва:

1. Служба по вписванията – гр. София, Регионална дирекция – София ще работят с граждани и ще предоставят услуги, както следва:

- От 04.01.2016 г. до 15.01.2016 г. вкючително – няма да предоставят услуги на граждани;

- От 18.01.2016 г. до 29.01.2016 г. – ще се предоставят услуги на граждани до 12:00 часа.

2. Службите по вписванията в страната ще работят с граждани и ще предоставят услуги, както следва:

-         От 04.01.2016 г. до 08.01.2016 г. включително – няма да предоставят услуги на граждани;

-         От 11.01.2016 г. до 29.01.2016 г. ще се предоставят услуги на граждани до 12:00 часа.

3. Инвентаризация в Службите по регистрация (БУЛСТАТ и Търговски регистър) ще бъде извършена в периода: 04.01.2016 г. – 29.01.2016 г.

По време на инвентаризацията, службите по регистрация ще работят с граждани.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 23 Декември 2015