ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СЛУЖБИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ И СЛУЖБИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯ 2017 ГОДИНА

На основание Заповед № РД-01-397 от 27.12.2016 г. и Заповед № РД-01-399 от 29.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация на Службите по вписвания и Службите по регистрация, както следва:

За службите по вписванията: 03.01.2017 г. – 31.01.2017 г.

По време на инвентаризацията архивите, гишета „Справки” и гишета „Удостоверения” към Службите по вписвания ще работят с граждани и ще предоставят услуги, както следва:

1.Служба по вписванията – гр. София, Регионална дирекция – София ще работи с граждани и ще предоставя услуги, както следва:

- От 03.01.2017 г. до 13.01.2017 г. включително – няма да се предоставят услуги на граждани;

2. Служба по вписванията – гр. Пловдив, Регионална дирекция – Пловдив - от 03.01.2017 г. до 13.01.2017 г. включително – няма да се предоставят услуги на граждани.

3.Служба по вписванията – гр. Варна, Регионална дирекция – Варна - от 03.01.2017 г. до 13.01.2017 г. включително – няма да се предоставят услуги на граждани.

4. Служба по вписванията – гр. Бургас, Регионална дирекция – Бургас - от 03.01.2017 г. до 13.01.2017 г. включително – няма да се предоставят услуги на граждани.

5. Службите по вписванията в страната, с изключение на тези по т. 1, 2, 3 и т.4, ще предоставят услуги на граждани без прекъсване.

6. Инвентаризация в Службите по регистрация (БУЛСТАТ и Търговски регистър) ще бъде извършена в периода: 03.01.2017 г. – 31.01.2017 г.

По време на инвентаризацията, Службите по регистрация ще работят с граждани.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 30 Декември 2016