Анулиране на регистрация на грешно вписан в регистър Булстат субект

Съгласно Заповед № РД-01-65/14.02.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23 от Закона за регистър БУЛСТАТ, е анулирана регистрацията на грешно вписан в регистър Булстат субект: ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ЕИК 176643701.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014