Агенция по вписванията предоставя услуга: „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“

Агенция по вписванията предоставя услуга: „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“ като превенция срещу нерегламентирани действия. Подробна информация за услугата може да се намери на следния адрес:http://www.registryagency.bg/bg/services/trgovski-registr/sms-opovestyavane-za-nastpila-vhodyasha-registraciya-za-trgovec-/

В срок до три работни дни от постъпване на заявлението в Търговския регистър всяко заинтересовано  лице може да поиска от компетентния окръжен съд по седалище на търговеца спиране на регистърното производство при наличие на съответните правни основания. 

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 21 Август 2015