Върни се горе

  • Конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността главен експерт

    Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–317/21.06.2010 г. на и. д. изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ.

  • Конкурс за заемане на 4 (четири) щатни бройки за длъжността главен експерт

    Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–318/21.06.2010 г. на и. д. изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 4 (четири) щатни бройки за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ.

  • Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел

    Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД-01-87/16.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ.