Подбор по чл. 81а, ал. 3 от ЗДСл за заемане на длъжността "главен експерт" в отдел "Финансово-счетоводно обслужване", дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 28 Ноември 2016