Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД-01-87/16.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014