Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел Човешки ресурси

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01-405/02.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Човешки ресурси и връзки с обществеността”, дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенция по вписванията, с месторабота в град София.

Най-нови

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014