Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт Връзки с обществеността

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–234/23.04.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Старши експерт – Връзки с обществеността.

Най-нови

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014