Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт „ИПМ“

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–252/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел "Информационни проекти и методология".

Най-нови

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014