Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция София

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01-265/10.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция София.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014