Конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за младши юрисконсулт

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–253/02.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Административно-правно обслужване”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014