Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция Стара Загора

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–75/29.02.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Директор на Регионална дирекция Стара Загора.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014