Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в звено „Сигурност на информацията”

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявения със заповед № РД–01–406/02.10.2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в звено „Сигурност на информацията”, в Агенция по вписванията, с месторабота в гр. София.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014