Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт

Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–486/21.10.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014