Архив 2016

Дата Кариери Статус
21.11.2016 Подбор по чл. 81а, ал. 3 от ЗДСл за заемане на длъжността "главен експерт" в отдел "Финансово-счетоводно обслужване", дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" Актуален
14.10.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство” Приключил
18.08.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел "Управление на собствеността" Приключил
15.08.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство” Приключил
21.07.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел "Финансово-счетоводно обслужване" Приключил
30.06.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел "Финансово-счетоводно обслужване" Приключил
03.05.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността финансов контрольор Приключил
18.02.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт отдел „ФСО“ Приключил
10.02.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция "Информационно обслужване и технологии" Приключил
Разпечатайте страницата