Архив 2015

Дата Кариери Статус
20.11.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт отдел "Управление на собствеността" Приключил
30.10.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт отдел "Управление на собствеността" Приключил
30.10.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт отдел "Управление на собствеността" Приключил
05.10.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция "Информационно обслужване и технологии" Приключил
07.09.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция "Информационно обслужване и технологии" Приключил
07.09.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция "Длъжностни лица по регистрацията" Приключил
14.07.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“ Приключил
29.06.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен секретар Приключил
22.05.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“ Приключил
20.05.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен секретар Приключил
Разпечатайте страницата