Архив 2013

Дата Кариери Статус
27.12.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – София Приключил
02.12.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Анализ и методология“ Приключил
28.11.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Велико Търново Приключил
28.11.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Благоевград Приключил
23.10.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „АПО“ Приключил
04.10.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел Човешки ресурси Приключил
04.10.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в звено „Сигурност на информацията” Приключил
04.10.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт отдел „ФСО“ Приключил
15.04.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен директор Приключил
28.03.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Началник отдел „Анализ и методология“ Приключил
06.02.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен директор Приключил
Разпечатайте страницата