Архив 2012

Дата Кариери Статус
28.12.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална Дирекция Благоевград Приключил
25.10.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ФСО“ Приключил
05.10.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ВПИТ“ Приключил
29.06.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за младши експерт „ЧРВО“ Приключил
05.06.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт „УС“ Приключил
01.06.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел „УС“ Приключил
14.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция София Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт „ИПМ“ Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за младши експерт „ВПИТ“ Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ВПИТ“ Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел „ИПМ“ Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за младши юрисконсулт Приключил
25.04.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт Връзки с обществеността Приключил
26.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция София Приключил
13.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ИПМ“ Приключил
08.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ВПИТ“ Приключил
08.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ОСВСР“ Приключил
08.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ЧРВО“ Приключил
01.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция Стара Загора Приключил
01.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на дирекция „АПОЧРВО“ Приключил
Страница 1 от 2 Следваща >>
Разпечатайте страницата