Архив 2011

Дата Кариери Статус
23.08.2011 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт Приключил
23.08.2011 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт Приключил
09.08.2011 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт Приключил
18.07.2011 Конкурс за заемане на 14 щатни бройки за длъжността „Длъжностно лице по регистрацията” в дирекция „ДЛР” Приключил
30.05.2011 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел Приключил
30.05.2011 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел Приключил
11.05.2011 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел Приключил
18.04.2011 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор Приключил
22.03.2011 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт Приключил
Разпечатайте страницата