Кариери

Дата Кариери Статус
21.11.2016 Подбор по чл. 81а, ал. 3 от ЗДСл за заемане на длъжността "главен експерт" в отдел "Финансово-счетоводно обслужване", дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" Актуален
14.10.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство” Приключил
18.08.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността началник на отдел "Управление на собствеността" Приключил
15.08.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство” Приключил
21.07.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел "Финансово-счетоводно обслужване" Приключил
30.06.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в отдел "Финансово-счетоводно обслужване" Приключил
03.05.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността финансов контрольор Приключил
18.02.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт отдел „ФСО“ Приключил
10.02.2016 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция "Информационно обслужване и технологии" Приключил
20.11.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт отдел "Управление на собствеността" Приключил
30.10.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт отдел "Управление на собствеността" Приключил
30.10.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността младши експерт отдел "Управление на собствеността" Приключил
05.10.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция "Информационно обслужване и технологии" Приключил
07.09.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция "Информационно обслужване и технологии" Приключил
07.09.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция "Длъжностни лица по регистрацията" Приключил
14.07.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“ Приключил
29.06.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен секретар Приключил
22.05.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“ Приключил
20.05.2015 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен секретар Приключил
21.01.2014 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Благоевград Приключил
27.12.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – София Приключил
02.12.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността старши експерт в отдел „Анализ и методология“ Приключил
28.11.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Велико Търново Приключил
28.11.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална дирекция – Благоевград Приключил
23.10.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел „АПО“ Приключил
04.10.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен юрисконсулт в отдел Човешки ресурси Приключил
04.10.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт в звено „Сигурност на информацията” Приключил
04.10.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността главен експерт отдел „ФСО“ Приключил
15.04.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен директор Приключил
28.03.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Началник отдел „Анализ и методология“ Приключил
06.02.2013 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен директор Приключил
28.12.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността директор на Регионална Дирекция Благоевград Приключил
25.10.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ФСО“ Приключил
05.10.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ВПИТ“ Приключил
29.06.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за младши експерт „ЧРВО“ Приключил
05.06.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт „УС“ Приключил
01.06.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел „УС“ Приключил
14.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция София Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт „ИПМ“ Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за младши експерт „ВПИТ“ Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ВПИТ“ Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел „ИПМ“ Приключил
04.05.2012 Конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за младши юрисконсулт Приключил
25.04.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за старши експерт Връзки с обществеността Приключил
26.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция София Приключил
13.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за главен експерт „ИПМ“ Приключил
08.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ВПИТ“ Приключил
08.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ОСВСР“ Приключил
08.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за началник отдел на „ЧРВО“ Приключил
01.03.2012 Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за директор на Регионална дирекция Стара Загора Приключил
Разпечатайте страницата