Централно управление

 

Деловодство:

гл. специалист Наталия Георгиева - тел: 9486 189

гл. специалист Росица Евтимова - тел: 9486 215


Връзки с обществеността и протокол:

гл. експерт Илияна Жотева - тел: 9486 100, e-mail адрес: iliyana.zhoteva@registryagency.bg


За информация относно Търговски Регистър:

Информация относно връчени откази – e-mail адрес: support_otkazi@registryagency.bg

мл. експерт Емилия Съева тел. 9486 184

Жалби срещу откази – e-mail адрес: support_jalbi@registryagency.bg

гл. експерт Антоанета Ситарска тел. 9486 205

Техническа информация при проблеми с използването на портала на Търговския Регистър:

e-mail адрес: support@registryagency.bg

гл. експерт Мария Тумбева - тел: 9486 207

гл. експерт Галина Младенова - тел: 9486 260

нач. отдел Нина Лазарова - тел: 9486 254


За техническа информация относно портала за отдалечен достъп на Имотен Регистър:

e-mail адрес: support@registryagency.bg

гл. експерт Мария Тумбева - тел: 9486 207

гл. експерт Галина Младенова - тел: 9486 260

гл. експерт Йорданка Мравкова - тел: 9486 262

За информация относно Регистър Булстат:

e-mail адрес: bulstatcard@registryagency.bg

гл. специалист Надежда Николина - тел:9486 224

гл. експерт Десислава Друмева - тел 9486 212

За информация относно Регистъра на имуществените отношения на съпрузите:

e-mail адрес: support_mrra@registryagency.bg

гл. експерт Мария Тумбева - тел: 9486 207

нач. отдел Нина Лазарова - тел: 9486 254

 

Изпълнителен директор - Елена Маркова - e-mail адрес: elena.markova@registryagency.bg

Зам. изпълнителен директор - Стефания Матарова-Динова - e-mail адрес: stefaniya.dinova@registryagency.bg

Главен секретар - Надя Георгиева - e-mail адрес: nadia.georgieva@registryagency.bg

Служител по сигурността на информацията

Технически сътрудник - гл. специалист Ваня Илийчовска - тел: 9486 181, e-mail адрес: office@registryagency.bg

Обща администрация:

Директор на дирекция "ПОЧРД" - Румяна Душкова – Колчева - тел: 9486 174, e-mail адрес: rumiana.dushkova@registryagency.bg

Директор на дирекция "ФСДУС" - Райна Давидова - тел: 9486 196, e-mail адрес: raina.davidova@registryagency.bg

Директор на дирекция "ИОТ" - Петя Йончева- тел: 9486 206, e-mail адрес: petya.yoncheva@registryagency.bg

Специализирана администрация:

Главен директор на Главна дирекция "Регистри" - тел: 9486 156, Владимир Трифонов - e-mail адрес: vladimir.trifonov@registryagency.bg

 

Регионален Директор – София - Пирин Соколов - тел: 9486 112, e-mail адрес: pirin.sokolov@registryagency.bg

Приемно време: Сряда 14:00 ч. - 17:00 ч.

 

Регионален Директор – Бургас - Румяна Райчева - тел: 056 878480,  e-mail адрес: rumiana.petkova@registryagency.bg

Приемно време: Сряда  10.00 ч. – 14.00 ч.

 

Регионален Директор – Варна - Силва Крикорян - тел: 052 786434, e-mail адрес: silva.krikorian@registryagency.bg

Приемно време: Четвъртък  10.00 ч. – 15.00 ч.

 

Регионален Директор – Велико Търново - Петър Суков - тел: 062 601802, e-mail адрес: petar.sukov@registryagency.bg

Приемно време: Сряда – 10.00 ч. – 15.00 ч.

 

Регионален Директор – Враца - Любомир Алипиев - тел: 092 669696, e-mail адрес: lubomir.alipiev@registryagency.bg

Приемно време: Вторник 09.00 ч. – 16.00 ч.

 

Регионален Директор – Пловдив - Павлина Минчева - тел: 032 279155, e-mail адрес: pavlina.mincheva@registryagency.bg

Приемно време: Сряда 10.00 ч. – 14.00 ч.

 

Директор на Дирекция "Длъжностни лица по регистрацията" - Гергана Пейчевска - тел: 9486 121, e-mail адрес: gergana.peychevska@registryagency.bg

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 20 Януари 2017