Уточнение към обществената поръчка за „Изработка и доставка на корици „Нотариално дело” за нуждите на Агенция по вписванията“

Във връзка с Вашето запитване заявяваме следното:
Надписът върху корицата е необходимо да е едноцветен.
Мостра от изискуемите папки не е възможно да Ви предоставим, но ще бъде публикувано копие от такава на профила на купувача. Дебелината следва да е съобразена с теглото от 250гр. на квадратен метър материал.
Става дума единствено за папки/корици, а не за папки с дебели корици. Дебелината на папките е относима към посочените изисквания от 250гр. на кв. метър, от което е видно, че не става дума за папки с дебели корици.
Като мостра ще бъде публикувано копие на папката в профила на купувача на АВ. Папките не изискват връзване или затваряне и машинки за закопчаване.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014