Техническо обезпечаване на публично представяне на програма за он-лайн обучение и заключителна конференция по проект “повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в агенцията по вписванията

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014