Техническо обезпечаване на конференции, работни срещи, кръгли маси и публични представяния по проект "Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията"

Обявление
Решение
Техническа спецификация

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014