Съобщение за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията“

На 20.06.2012 г. в 14:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени и оповестени оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията“.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014