Съобщение за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървъри за регистрите водени от Агенция по вписванията”

На 24.07.2012 г. в 15.00 ч., в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървъри за регистрите водени от Агенция по вписванията”

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014