Съобщение за отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по вписванията”

Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка с предмет „Доставка и гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по вписванията”. Отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 14.09.2012г. от 15:00ч. в сградата на Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, етаж 3.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014