Съобщение за отваряне на ценовите оферти в обществена поръчка предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията“

На 13.07.2012 г. в 14:00 ч., в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията“

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014