Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на Агенцията по вписванията“

На 15.08.2011 г. в 10.00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багриана“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на Агенцията по вписванията“.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014