Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационната свързаност за нуждите на Агенция по вписванията

На 15.08.2011 г. в 13:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багряна“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност за нуждите на Агенция по вписванията“

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014