Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери, барабани, девелопери и ролки за нуждите на Агенция по вписванията“

На 11.08.2011 г. в 15:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багриана“ №20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери, барабани, девелопери и ролки за нуждите на Агенция по вписванията“.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014