Съобщение за отваряне на ценови предложения по обществена поръчка

На 14.11.2012 г. от 16:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, етаж 3, Заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки “Доставка на лицензи за система за управление база данни Оракъл”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014