Съобщение за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: ”Преустройство и реконструкция на помещения предоставени на АВ” по обособени позиции:

На 01.10.2012г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20, етаж 3 ще бъде проведено заседание по отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: ”Преустройство и реконструкция на помещения предоставени на АВ” по обособени позиции:

Обособена позиция 1 ”Преустройство с промяна предназначението на партерно помещение, ул. „Ал. Стамболийски № 1 в офис на АВ, гр. Плевен”;

Обособена позиция 2 „Преустройство и реконструкция на помещение, предоставено на АВ, находящо се на ул. „Стефан Караджа № 1 в гр. Търговище”;

Обособена позиция 3 „Текущ ремонт на помещение в гр. Русе” и

Обособена позиция 4 „Текущ ремонт на сграда в гр. Силистра”,

обявена с Решение № РД-04-15/15.08.2012г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014