Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини и друга периферна техника”

На 21.09.2011 г. в 13:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багряна“№ 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини и друга периферна техника”.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014