Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четири 24 портови 8 Gbps SAN комутатори, разширяеми до 40 портови“

На 10.10.2011 г. в 15:00 часа, в сградата на Агенция по вписванията на ул. „Елисавета Багряна“№ 20, ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на участниците в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на четири 24 портови 8 Gbps SAN комутатори, разширяеми до 40 портови“.

Разпечатайте страницата
Страницата е последно обновена на 24 Април 2014